Бонусна програма Маковка

 

Правила проведення Бонусної програми Маковка (надалі - Правила)

 
У цих Правилах використовуються такі терміни:

Анкета - формуляр, при заповненні і підписанні якого Учасник  надає свою згоду на участь в Програмі згідно з  Правилами, без права внесення до них змін, а також згоду на обробку  його персональних даних.

База даних Учасників Програми (надалі - база даних) - це іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Бонус - одиниця, яка використовується  Організатором в  облікових цілях, що зараховується на Бонусний рахунок за придбання Учасником Товарів у місцях проведення Програми. Бонус є попередньою оплатою, яка може бути використана Учасником в майбутньому при здійсненні купівлі Товару в місцях проведення Програми шляхом надання йому знижки.

Бонусна карта– пронумерована неіменна пластикова картка встановленого зразка, яка видається клієнтам магазинам Організатора, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка» відповідно до Правил та є власністю Організатора.

Бонусний рахунок - сукупність облікових та інформаційних даних Учасника про кількість нарахованих і списаних бонусів. Бонусний рахунок відкривається на ім'я Учасника, у порядку, передбаченому Правилами.

Учасник Програми (надалі - Учасник) - фізична особа, яка підтвердила свій намір брати участь у Програмі, виконавши вимоги приєднання до Програми, викладені в цих Правилах.

Місце проведення Програми - магазини Організатора, що здійснюють свою діяльність  під знаком для товарів та послуг «Маковка» на території України.

Особистий кабінет - персональний розділ Сайту, який містить дані для авторизації Учасника (номер телефону/електронний адрес і пароль), необхідні для ідентифікації Учасника при користуванні ним Сайтом, а також його персональні дані.

Персональні дані - інформація про Учасника, надана ним Організатору при заповненні Анкети у паперовому та/або електронному вигляді, яка дозволяє ідентифікувати цього Учасника в рамках Програми.

Контакт-центр - номера телефонів для звязку з Організатором: (068) 761-72-90 Киевстар, (066) 271-59-08 МТС, (093) 194-21-03 Лайф

Організатор - особа яка организувала та має безумовні права на керування та розвиток программи. організатором програми є ФОП Юрченко МС.

Бонусна програма «Маковка» (Програма) – постійно діюча акція, що проводиться Організатором в місцях проведення Програми.

Сайт Програми (надалі - Сайт) - Інтернет-сайт, що знаходиться за посиланням: makovka.com.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасника в рамках Правил Програми та продаж Товарів.

Спеціальні Акції - будь-які спеціальні акції, які проводяться в Місцях проведення Програми, носять загальний або локальний характер.

Товар(-и)- пряжа та галантерейні вироби які можливо придбати в місцях проведення Програми.


1.ЗАГАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ:

1.1. Бонусна програма «Маковка» є договором приєднання у розумінні ст.634 Цивільного кодексу України, відповідно до якої Учасник, надаючи заповнену Анкету Організатору та отримавши Бонусну карту, надає свою згоду  на участь в Програмі, на умовах, визначених Організатором, без права внесення змін до умов Програми, визначених даними Правилами.

1.2.Учасником Програми може стати будь-яка фізична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку.

1.3. Плата за участь у Програмі не справляється.


2. ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ:

2.1. Умови проведення Програми поширюються на магазини Організатора, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка»  на території України та Сайт Програми.


3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ:

3.1. Надаючи Організатору належним чином заповнену Анкету у паперовому та/або електронному вигляді, яка містить його персональні дані, Учасник надає згоду на обробку його персональних даних та висловлює згоду на участь в Програмі, на умовах, визначених Правилами.

3.2. Учасник надає згоду на отримання рекламних пропозицій, інформації про Спеціальні акції та іншої інформації, що стосується діяльності Організатора. Для цілей, передбачених цим пунктом, Товариство має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Учасника, відправляти SMS-повідомлення та  здійснювати дзвінки на вказаний в Анкеті телефонний номер.

3.3. Учасник визнає, що в разі недбалого ставлення Учасником до безпеки і захисту його персональних даних і даних для авторизації в Особистому кабінеті, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до Особистого кабінету, в тому числі до персональних і інших даних Учасника. Товариство не несе відповідальності за шкоду, заподіяну таким доступом.

3.4. Учасник несе відповідальність за достовірність наданих ним  в Анкеті персональних даних, а також за внесення до них змін, викладених в заяві про внесення змін до персональних даних, в разі її подачі Учасником.

3.5. Відкликання згоди на обробку персональних даних проводиться шляхом надання відповідної заяви  в  магазин Організатора, що здійснює свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка». Після відкликання згоди на обробку персональних даних, Учасник автоматично припиняє участь в Програмі, всі невикористані бонуси анулюються.


4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ТА АКТИВАЦІЇ БОНУСНОЇ КАРТИ:

4.1. Бонусну карту можна отримати в магазинах Організатора, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка».

4.2. Для того, щоб отримати Бонусну карту, Покупцеві необхідно заповнити Анкету, ознайомитися з Правилами Програми і виконати всі викладені в них вимоги.

4.3. Бонусна карта для накопичення бонусів активується на протязі 2-7 діб з моменту її видачі Учаснику .

4.4. Кожен Учасник має право зареєструвати на своє ім'я тільки одну Бонусну карту. У разі реєстрації Учасником кількох карт, дійсною вважається та, яка була оформлена першою, а решта карт визнаються недійсними. Бонуси, накопичені на Бонусний рахунок з використанням недійсних карт, анулюються.

4.5. Якщо у Покупця є Карта постійного покупця, йому надається можливість безкоштовно обміняти її на Бонусну, при наявності такої в магазині. Для цього потрібно звернутися в магазин Організатора, що здійснює свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка». Після отримання Бонусної карти - Дисконтна карта анулюється.

4.5.1. Власникам 15% Карти постійного покупця нараховується 10 бонусів на Бонусний рахунок при здійсненні заміни Дисконтної Карти на Бонусну.

4.6. Бонусна карта, бонуси і права, надані Учаснику, не можуть бути продані, передані, відступлені третій особі або використані в іншому порядку, ніж зазначено в Правилах. Бонусна карта є персональною і є власністю Організатора.


5. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТИ:

5.1.Анкету Учасник може заповнити зручним для нього способом: паперовий варіант Анкети, який можливо отримати в магазині Організатора, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка» або електронний варіант Анкети, який розміщений на Сайті. У разі заповнення електронного варіанта  Анкети, Учасник має можливість отримати Бонусну карту разом із замовленням, у разі здійснення покупки Товару,. У разі заповнення паперової Анкети, Учасник зобов'язаний правдиво і розбірливо заповнити всі поля Анкети, поставити свій особистий підпис у спеціальній графі Анкети і передати її  Організатору.

5.2. Якщо Покупець, який виявив бажання стати Учасником Програми, відмовляється від заповнення Анкети або ж не заповнює всі обов’язкові поля, зазначені в Анкеті  - його участь в Програмі не настає.


6. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ:

6.1. Бонуси нараховуються на Бонусний рахунок Учасника при придбанні ним Товарів в готівковій чи безготівковій формі, пропорційно фактично сплаченій сумі вартості покупки, зробленої Учасником в місцях проведення Програми, з розрахунком 1 (одна) гривня = 0,3 (три десятих частини) бонусу.

6.2. Бонуси доступні для нарахування після здійснення оплати повної вартості Товару. У випадку здійснення покупки Товару, який виготовляється на замовлення, бонуси не нараховуються.

6.3. Бонуси нараховуються протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту здійснення покупки чи з моменту фактичної передачі Товару Учаснику, у випадку, передбаченому п. 6.2. Правил.

6.4. Бонуси нараховуються за купівлю Товарів, наявних в місцях проведення Програми, за винятком подарункового сертифікату та Товару, на який поширюються умови сезонних акцій, спеціальних пропозицій, або спеціальних цін (наприклад товари по оптовим цінам, інше). На послуги нарахування та списання бонусів не поширюється.

6.5. Для нарахування бонусів Учаснику необхідно надати свою Бонусну карту продавцю. В окремому випадку, якщо Учасник не може пред'явити  Бонусну карту, він повинен назвати свій номер мобільного телефону, який був зазначений в анкетних даних Учасника. В такому випадку придбаний Товар буде брати участь в накопиченні бонусів, проте списання бонусів у такий спосіб здійснено не буде.

6.6. Для накопичення більшої кількості Бонусів Учасник може брати участь в Спеціальних акціях Програми, які проводяться в місцях проведення Програми. Умови Спеціальних Акцій та розміри бонусів публікуються на Сайті або повідомляються іншим доступним для Учасників способом, на вибір Організатора.

6.7. У разі, якщо бонуси з яких-небудь причин не будуть зараховані на Бонусний рахунок Учасника протягом 2 календарних днів, Учасник має право звернутися до магазину Організатора, що здійснює свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка», де було придбано Товар, обов'язково пред'явивши при цьому копію касового чи товарного чека, бонуси по якому не були зараховані. Звернення може бути розглянуто, і бонуси можуть бути зараховані на Бонусний рахунок тільки за умови пред'явлення чека або його копії. У разі придбання Товару на Сайті Програми - необхідно зателефонувати в Контакт - центр для вирішення даного питання.


7. ПОРЯДОК НАДАННЯ ЗНИЖОК:

7.1. Бонуси доступні для використання (списання) після спливу 14 (чотирнадцяти) днів з моменту їх нарахування.

7.2. Учасник має можливість скористатися правом на отримання знижки шляхом списання раніше накопичених бонусів у  розмірі не більше 50 % від вартості одиниці Товару.

7.3. Учасник має право отримати знижку на весь Товар, наявний в місцях проведення Програми, за винятком подарункового сертифікату та Товару, на який поширюються умови сезонних акцій, спеціальних пропозицій, або спеціальних цін (наприклад товари по оптовим цінам, інше), про які Учаснику буде повідомлено в місцях проведення Програми.

 7.4. В момент отримання знижки, з Бонусного рахунку списується кількість бонусів пропорційно розміру знижки з розрахунком  1 (один) бонус = 1 (одна) гривня.

7.5.  Для отримання знижки за рахунок раніше накопичених бонусів Учасник повідомляє продавцю на місці проведення розрахункових операцій, безпосередньо перед здійсненням покупки, про те, що бажає здійснити часткову оплату Товару за рахунок бонусів, для цього Учаснику необхідно надати свою Бонусну карту продавцю. У випадку здійснення покупки на Сайті, Учаснику необхідно зазначити, що він бажає здійснити оплату Товару частково за рахунок бонусів в спеціально відведеній для цього графі.

7.6. Накопичені бонуси можуть бути використані (списані) тільки у випадках і в порядку, передбаченому Правилами,  і не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті.8. КОРЕГУВАННЯ ЗАПИСІВ ПРО КІЛЬКІСТЬ БОНУСІВ НА РАХУНКУ:

8.1. При поверненні Товару, придбаного Учасником в рамках Програми, Організатор має право списати з його Бонусного рахунку ту кількість бонусів, яка була зарахована на Бонусний рахунок при придбанні Учасником зазначеного Товару.

8.2. При поверненні Учасником Товару, частково оплаченого готівковими коштами, а частково за рахунок накопичених бонусів у вигляді зменшення вартості Товару (знижки), сплачена готівкою частина суми покупки повертається готівкою, а решта, у вигляді бонусів, повертається на Бонусний рахунок.

8.3. Организатор у разі необхідності має право коригувати кількість Бонусів на бонусному рахунку технічними засобами.

8.4. Період активності бонусів на Бонусному рахунку – необмежений.

8.5. Інформацію про стан Бонусного рахунку можливо перевірити в Особистому кабінеті Учасника, зателефонувавши за номером Контакт-центру, а також на чеку / видаткової накладної, при здійсненні покупок в місцях проведення Програми.


9.ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ КАРТ:

9.1. У разі втрати Бонусної карти, Учасник повинен негайно повідомити про це Організатора, зателефонувавши в Контакт-центр або звернувшись до магазину Організатора, що здійснює свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка». Після ідентифікації Учасника (Учасник зобов′язаний назвати своє ПІБ та номер телефону, вказаний в Анкеті) Організатор протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин блокує Бонусну  карту і Бонусний рахунок.

9.2. Всі операції по заблокованій Бонусній карті стають недоступні. Розблокування Бонусної карти  і активація Бонусного рахунку проводиться шляхом видачі нової Бонусної карти. Для цього Учаснику необхідно звернутися в магазин Організатора, що здійснює свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка» та провести повторну ідентифікацію (назвати ПІБ та номер телефону, вказаний в Анкеті), після чого Учаснику видається нова Бонусна карта в порядку, передбаченому Правилами.

9.3. При отриманні Учасником нової Бонусної карти, Бонусний рахунок старої  Бонусної карти зберігається і переноситься на нову.

9.4. Учасник має право припинити свою участь в Програмі в будь-який час, написавши письмову заяву в магазині Організатора, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка», або іншим способом, визначеним Організатором. У цьому випадку участь в Програмі припиняється, бонуси анулюються.


10. СКАСУВАННЯ ПРОГРАМИ:

10.1. Організатор залишає за собою право призупинити або скасувати Програму в будь-який час, повідомивши Учасників за 20 (двадцять) календарних днів до її завершення, шляхом розміщення інформації на Сайті.

10.2. Організатор не несе відповідальності за неотримання або нерозуміння Учасником інформації про призупинення або скасування Програми, якщо повідомлення було розміщено згідно вимог, передбачених Правилами.

10.3. Бонуси, що залишилися на Бонусних рахунках Учасника після дати скасування Програми, анулюються.


11. ІНШІ УМОВИ:

11.1. Інформування про проведення Програми здійснюються за допомогою розміщення  даної інформації на Сайті, в магазині Організатора, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка», в соціальних мережах, трансляції даної інформації по радіо, шляхом  відправленням смс-повідомлень на  номера клієнтів та їх електронні адреси (на вибір Організатора). З Правилами Програми можна ознайомитися  на Сайті та в магазині Організатора, що здійснюють свою діяльність під знаком для товарів та послуг «Маковка» .

11.2. В силу постійного вдосконалення Програми, Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до Правил в будь-який час без попереднього повідомлення про це Учасників. Інформація про зазначені зміни буде розміщуватися на Сайті Програми.

11.3. У випадку вчинення  Учасником неправомірних дій, що суперечать умовам даних Правил, Організатор має право  заблокувати Бонусну карту Учасника.

11.4. Правила набирають чинності з 15 січня 2018 р.  і діють безстроково.